1

دوره سم سیدن

News Discuss 
بحث مهم تشریحی ما این است که شاقول و معیار اساسی در «نظام حقوقی» و یا «نظام تعاریف»، «نظام تنظیم» و «نظام تخصیص» چیست؟ معیار و شاخص تعیین اولویت موضوعی در ایجاد، توزیع نیاز، مدیریت و توزیع منابع طبیعی، ابزاری و انسانی کدام است؟ در واقع اگر قیمت فعلی https://zangeneh.me/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story